اتمام بهسازی سیستم های کمک ناوبری بصری فرودگاه ارومیه

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی، از اتمام بهسازی سیستم های کمک ناوبری بصری فرودگاه ارومیه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، محمدعلی نائل قراملکی مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی، از اتمام بهسازی سیستم های کمک ناوبری بصری فرودگاه ارومیه خبر داد و افزود: این عملیات در راستای نوسازی و بروز رسانی تجهیزات کمک بصری فرودگاه انجام شده است.

وی گفت: این پروژه شامل اقداماتی چون تعویض کابل کشی و اتصالات چراغهای Twyفرودگاه، بهسازی منهول ها و هندهول گذاری در سیستم های Rwy ، Twy، THR  ,TPD ,PAPI SWY تعویض کابل‌های ثانویه و اتصالات مربوطه و کلیه چراغ های سیستمTurn pad۰۳&۲۱   جابجایی تجهیزات سیستم  Twyاز پست روشنایی باند قدیم به پست جدید و راه اندازی و اتصال به برج مراقبت، تعویض کابل‌های سیستم PAPIباندهای ۰۳ و۲۱ و اتصالات مربوطه صورت گرفته است.

به گزارش شرکت فرودگاه‌ها، قراملکی گفت: هدف از اجرای این پروژه را بالا بردن ضریب و قابلیت اطمینان سیستم های روشنایی سطوح پروازی و بالا بردن سطح ایمنی تجهیزات و جلوگیری از بوجود آمدن ایرادات سیستمی و سخت افزاری عنوان کرد.