اجرای حکم تخریب ۱۰ مورد بنای غیرمجاز در میاندوآب

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: از ابتدای امسال حکم تخریب و قلع‌وقمع ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شده است.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، رضا مقدم اظهار کرد: به‌منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان میاندوآب و با حکم مقام قضایی، حکم قلع‌وقمع ۱۰ مورد بنا و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شده است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب با تأکید بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر آنها، افزود: اجرای احکام قلع‌وقمع ساخت‌وساز غیرمجاز به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات و طبق دستور قضایی دادستانی مبنی بر قلع‌وقمع بناهای غیرمجاز جهت آزادسازی و بازگشت اراضی کشاورزی به چرخه تولید اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز نیز یک مورد حکم قلع‌وقمع در اراضی کشاورزی میاندوآب اجرا شده است، گفت: در این راستا آثار تفکیک و قطعه‌بندی یک باغ در اراضی کوی قره ورن میاندوآب و با حضور نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی این شهرستان در راستای آزادسازی و بازگشت کاربری اراضی به چرخه تولید محصولات کشاورزی تخریب شد.

مقدم تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغات از جمله احداث بنا، پی‌کنی، دیوارکشی، فنس‌کشی، خاک‌برداری، برداشت شن و ماسه، محوطه‌سازی، تفکیک و قطعه‌بندی اراضی، بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی جرم محسوب شده و علاوه بر قلع‌وقمع بنا، متخلف به جزای نقدی یک تا سه برابر قیمت روز زمین، محکوم می‌شود و در صورت تکرار به حبس نیز محکوم خواهد شد.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب با اشاره به اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی، حفاظت از زندگی است، اظهار کرد: صیانت از اراضی کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین بستر تولید محصولات کشاورزی، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی گفت: تأمین امنیت غذایی رسالت اصلی جهاد کشاورزی بوده و در این راستا نیز صیانت از کاربری اراضی کشاورزی ضروری است.

بر اساس ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود چنانچه غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون انجام شود جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی مکلف هستند نسبت به توقف عملیات اقدام لازم را معمول و نتیجه را به اداره متبوع خود منعکس کنند.