اصلاح و بهسازی و احداث ۶۲ كيلومتر شبكه توزيع برق در سطح شهرستان سلماس

در راستای تامين برق متقاضيان جديد طرح توسعه و احداث شبكه فشار ضعيف هوايی در مناطق شهری سلماس و تازه شهر به طول ۵ كيلومتر و طرح تامين برق متقاضيان جديد در مناطق روستايی نيز به طول ۱۰ كيلومتر به بهره‌برداری رسيده است.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، با توجه به برنامه‌ريزی انجام شده در سال ۱۴۰۰ همانند سال‌های اخير شاهد نوسازی و توسعه شبكه توزيع برق در اكثر شهرستان‌های آذربايجان‌غربی هستيم، در همين راستا نيز طی سال گذشته در سطح شهرستان سلماس ۶۲ كيلومتر شبكه توزيع برق اصلاح، بهسازی و احداث شده و همچنين بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ انشعاب جديد به مشتركين اين شهرستان افزوده شده است.

در طول سال ۱۴۰۰ در سطح شهر و روستاهای شهرستان سلماس جهت رفع ضعف ولتاژ، کاهش تلفات و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شبکه، با اعتباری بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال ۴۱ كيلومتر از شبكه فشار ضعيف هوايی فرسوده سيمی به كابل خودنگهدار تبديل شده است كه روند تبديل شبكه مسی به کابل خودنگهدار در سال جديد نيز ادامه خواهد داشت.

در سالی كه گذشت مديريت توزيع برق سلماس توانست طرح نصب چراغ روشنايی معابر ۵۰ و ۷۰ وات را در معابر روستاهای سلماس به تعداد ۱۸۰ دستگاه و طرح اصلاح و ساماندهی شبكه فشار ضعيف هوايی تک فاز به سه فاز را در مناطق مختلف به طول ۶ كيلومتر اجرا نماید.

در سال ۱۴۰۰، ۲ هزار و ۳۸۲ انشعاب برق جديد به متقاضيان شهری و روستايی در حوزه مديريت توزيع برق سلماس واگذار شده است.

همچنين در سال گذشته ۳۴۰ دستگاه از كنتورهای معيوب مشترکین تعويض گردیده و ۸۲۰ مورد نيز فروش برق موقت روزانه انجام شده است.

اداره تست و کنترل لوازم اندازه گیری مديريت توزيع سلماس در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به تست و اصلاح لوازم اندازه‌گيری مشتركين عادی و ديماندی و نيز هوشمندسازی مشتركين چاه‌های كشاورزی اقدام نموده كه در این راستا تست لوازم اندازه‌گيری مشتركين عادی ۱۳ هزار و ۹۹۲ دستگاه و لوازم اندازه‌گيری مشتركين ديماندی ۱۷۰۶ دستگاه انجام یافته و در اين مدت ۲۷۸ دستگاه لوازم اندازه‌گيری عادی و ديماندی نيز اصلاح شده است.

در راستای اجرای طرح هوشمند سازی به تعداد ۱۷۵ دستگاه کنتور معمولی مشترکین کشاورزی و صنعتی و به تعداد ۸۰ دستگاه کنتور مشترکین خانگی پرمصرف به كنتور هوشمند فهام تبدیل گردیده است.

از جمله سایر اقدامات برق سلماس می توان به بازدید و تعمیرات ۲ هزار و ۸۲۴ کیلومتر شبكه فشار ضعیف و متوسط و تعداد ۱ هزار و۲۲۲ دستگاه پست‌ هوايی و زمينی اشاره کرد.