انجام بیش از ۳۶۰۰ مورد بازرسی از ابتدای سال جاری

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۵ فروردین در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد واحد های صنفی و غیر صنفی استان که در حیطه نظارتی این اداره کل می باشند ۳ هزار و ۶۹۹ مورد بازرسی انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، ایرج مرندی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۵ فروردین در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد واحد های صنفی و غیر صنفی استان که در حیطه نظارتی این اداره کل می باشند ۳ هزار و ۶۹۹ مورد بازرسی انجام شده است.

وی افزود: در نتیجه بازرسی ها ۶۶۶ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از ۳۳۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال تشکیل و جهت رسیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع گردیده است.

مرندی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۶۰ هزار و ۹۹۹ مورد بازرسی از واحد های صنفی و غیر صنفی استان انجام و ۱۲ هزار و ۲۴ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از ۶ هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال تشکیل و جهت رسیدگی بیشتر و صدور جکم نهایی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اضافه کرد: طی یکسال گذشته ۴ هزار و ۵۲۳ مورد شکایات مردمی به ستاد خبری این اداره کل واصل شده است که پس از بررسی و رسیدگی ۲ هزار و ۸۶ مورد متخلف و ۲ هزار و ۳۰ مورد غیر متخلف و ۴۰۷ مورد نیز که در ایام پایانی سال به این ستاد واصل شده بود در دست بررسی و رسیدگی می باشند.

مرندی خاطر نشان کرد: در بازه زمانی یاد شده ۵ هزار و ۲۱۵ مورد بازرسی در قالب گشت های مشترک با ادارات و نهادهای مربوطه از واحدهای تخصصی انجام و یک هزار و ۳۸۰ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۵۹۳ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال تشکیل و به مراجع ذیصلاح جهت صدور حکم نهایی ارسال شد.