ایمن‌سازی مسیر تردد وسایط نقلیه در خیابان نسیم ارومیه

رئیس سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه گفت: عملیات ایمن‌سازی مسیر تردد وسایط نقلیه در خیابان نسیم در حوزه منطقه سه شهری در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، اکبر قلی‌پور بیان کرد: هدف از اجرای این عملیات جداسازی مسیر رفت و برگشت وسایط نقلیه و افزایش سطح ایمنی مسیر تردد در خیابان نسیم است.