بازدید شبانه رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از زندان ارومیه

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان مرکز استان به صورت سرزده، شبانه از زندان ارومیه بازدید کردند.
به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، ناصر عتباتی به همراه مجیدی با حضور در بندهای زندان، وضعیت زندان را از نزدیک بررسی و با تعدادی از زندانیان دیدار چهره به چهره نموده و در مورد درخواستهای هر یک دستورات لازم را صادر نمودند.

در ابتدای این بازدید عتباتی و مجیدی از کارگاه کابینت سازی تزئینی مستقر در زندان که محصولات مختلف تزئینی همچون انواع ساعت ایستاده، میز و کنسول و مشتقات چوب را تولید می کردند بازدید نمودند و پس از آن در جلسه بنیاد تعاون شرکت کردند.

در این جلسه که رئیس سازمان اموال تملیکی استان و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیز حضور داشتند درخصوص امکان استفاده از بخشی از اقلام با تایید معاونت غذا و دارو به عنوان کمک معیشتی برای زندانیان نیازمند و خانواده های آنها  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه گفت، می شود بخشی از اقلامی همچون موادشوینده، خوراکی و ..‌. موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی که سلامت آنها در آزمایشگاههای معاونت غذا و دارو و یا آزمایشگاههای مرجع  به تایید رسد برای کمک به زندانیان نیازمند و خانواده های آنها اختصاص داد.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد، تایید سلامت این اقلام در آزمایشگاههای معتبر مهمترین اصل است چرا که یکی از بارزترین شقوق حقوق عامه، بهداشت عمومی و سلامت است  و مطالبه گر اصلی سلامت عمومی مدعی العموم و دستگاه قضایی است.

در ادامه جلسه مقرر گردید تیمی متشکل از نمایندگان دادستان، معاونت غذا و دارو و بهداشت زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان از انبارهای اموال تملیکی ارومیه بازدید و پس از نمونه برداری از اقلام مورد نظر آنها را به منظور سنجش سلامت به آزمایشگاه های معتبر  تحویل و در صورت سالم بودن، آنها را به منظور کمک به معیشت زندانیان نیازمند و خانواده های آنها استفاده نمایند.

لازم به ذکر است در ادامه جلسه حصاری رئیس بنیاد تعاون زندانیان استان به ارائه گزارشی از اقدامات این بنیاد پرداخت و پیشنهاداتی در راستای توسعه کار آفرینی و اشتغال زندانیان با جذب سرمایه‌گذاران ارائه که مقرر گردید بررسی‌های لازم در مورد آنها صورت پذیرد.

این بازدید ساعت 20 شب به پایان رسید.