بودجه ۲۴هزار میلیارد ریالی شهرداری ارومیه تصویب شد

شهردار ارومیه گفت: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز ،حسین مهدی‌زاده شهردار ارومیه گفت : در جلسه شورای اسلامی شهر بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال تصویب شد.

پیشتر لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری ارومیه با رقم ٢٢ هزار میلیارد ریال برای سال آینده ، با ٢٠ درصد افزایش نسبت به سال قبل مطرح و تقدیم رئیس شورای اسلامی شهر شده بود.

در آن زمان شهردار ارومیه گفته بود :  در این لایحه برای دو بخش اعم از ٣٦درصد جاری و ٦٤ درصد عمرانی در نظر گرفته شده است و یکی از اهداف اصلی مدیریت شهری در ارومیه، توجه ویژه به مناطق محروم و همچنین افزایش ٤ درصدی میزان اعتبارات عمرانی است.