بیش از ۳۸۰۰ تن انواع کود شیمیایی در شهرستان سلماس توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: درسال گذشته، در حدود ۳ هزار و ۸۴۰ تن انواع کودشیمیایی مورد نیاز کشاورزان شهرستان سلماس تامین و توسط کارگزاری ها توزیع شد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در سال گذشته، مقدار ۳ هزار و ۴۵۱ تن کود شیمیایی اوره،  ۳۷.۵ تن کود آلی فسفات گرانوله، ۲۶ تن فسفات گرانوله ۱۳ درصد، ۱۴۸.۵ تن سولفات پتاسیم و ۱۷۴.۵ تن سوپرفسفات تریپل در شهرستان سلماس توزیع شده است. 

 قربانی اظهارکرد: کودهای کشاورزی مورد نیاز به انبارکارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال شده و بر اساس سامانه نهاده بین کشاورزان و بهره برداران متقاضی، توزیع می شود.