بیش از ۷ هزار تن انواع کود شیمیایی در شهرستان پیرانشهر توزیع شد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: درسال گذشته، در حدود ۷ هزار و ۲۰۲ تن انواع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان شهرستان پیرانشهر تامین و توسط کارگزاری ها توزیع شد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در سال گذشته، مقدار ۵ هزار و ۴۲۴ تن کود شیمیایی اوره، ۵۰ تن فسفات آمونیوم، ۴.۵ تن کود آلی فسفات گرانوله، ۷۶.۵ تن فسفات گرانوله ۱۳ درصد، ۶۱۲ تن سولفات پتاسیم، ۹۷۸ تن سوپرفسفات تریپل و ۵۷ تن کلرور پتاسیم گرانوله در شهرستان پیرانشهر توزیع شده است.

وی اظهارکرد: کودهای کشاورزی مورد نیاز به انبارکارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال شده و بر اساس سامانه نهاده بین کشاورزان و بهره برداران متقاضی، توزیع می شود.