مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ؛

تعریف پروژه برای ۵ هزار و ۴١٣ متقاضی نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در نشست ویدئوکنفرانسی با وزیر راه و شهرسازی، گزارش جامعی از مراحل اجرای نهضت ملی مسکن در استان ارائه داد و گفت: همزمان با پالایش ۵۴ هزار و ۵۶ خانوار ثبت‌نامی در قانون جهش تولید مسکن برای ۵ هزار و ۴١٣ خانوار پروژه‌ اجرایی تعریف شده است.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز ، سیدمحسن حمزه‌لو با اعلام اینکه مطالعات آماده‌سازی اراضی الحاق به محدوده در شهرهای ارومیه، مهاباد و نقده تکمیل شده، ادامه داد: مطالعات مراحل اول و دوم اراضی الحاق به محدوده در شهرهای مهاباد و سردشت نیز انجام شده است

وی از ثبت ٢ هزار و ٣۵٩ قرارداد واگذاری اراضی برای تأمین نیازهای بخش مسکن در این طرح بزرگ خانه‌سازی خبر داد و تصریح کرد: زمین‌های مستعد برای تولید مسکن در اکثر شهرهای شناسایی شده که با اتمام فرایندهای الحاق به محدوده و تغییر کاربری به چرخه تولید مسکن وارد می‌شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی برنامه جامع بازآفرینی شهری را نیز یکی از سیاست‌های جدی در مقوله ارتقای زندگی شهری به ویژه در بافت‌های ناکارآمد و فرسوده دانست و تصریح کرد: این برنامه، سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهری تدوین شده و به ارتقای قابلیت زیست پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند.

حمزه‌لو، محور اول در برنامه بازآفرینی شهری را بهبود خدمات عمومی شهری شامل فضای آموزشی، درمانی و ورزشی و در گام دوم ارتقای زیرساخت‌های شهری مثل خدمات زیربنایی و ساماندهی فضاهای شهری دانست و ادامه داد: در مرحله بعد، توانمندسازی اقتصادی محلات هدف از طریق ارائه آموزشهای کاربردی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه جامع بازآفرینی شهری، برنامه‌ای عملیاتی و مسئله‌محور با هدف یکپارچه‌سازی و اولویت‌بندی مشکلات و راه حل‌های ارائه‌شده در برنامه‌های توسعه و پیمایش تعریف شده است خاطرنشان کرد: مجموعه راه و شهرسازی آذربایجان غربی در قالب این برنامه توانسته بسیاری از راه حل‌ها را عملیاتی سازد و با تأکید بر مشارکت مردمی، شاخص کیفیت زیستگاههای شهری را ارتقا دهد.