تفاهم نامه همكاری مرزبانی و آموزش و پرورش آذربایجان غربی

با هدف توسعه تعاملات، تقويت فعاليت هاي فرهنگی و اجتماعي و نهادينه کردن مفهوم مرز و مرزبانی در جامعه دانش آموزی تفاهم نامه همكاري بین فرماندهی مرزبانی و آموزش و پرورش آذربايجان غربی امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز،فرماندهی مرزبانی آذربايجان غربی، گفت: نظر به جايگاه آموزش و پرورش به عنوان مهمترين نهاد آموزشی کشور همچنين نقش ممتاز انتظامی کل کشور به عنوان نهاد حاكميتی و پاسدار دستاوردهاي انقلاب اسلامی به عنوان متولی استقرار امنيت عمومی و انضباط اجتماعی ، تفاهم نامه همكاری بين فرماندهی مرزبانی استان آذربايجان غربی و آموزش و پرورش در دستور كار قرار گرفت.

سردار”حسين خانی” با اشاره محوريت اين تفاهم نامه افزود: با توجه به اهداف و رسالت هاي مشترک آموزش و پرورش و مرزبانی استان در راستاي تحقق سند تحول بنيادين در تربيت انسان هايي با ايمان،متعهد،مسئوليت پذير کار آمد و اثر بخش بر اساس نظام معيار اسلامی و به منظور هم افزايی ظرفيت هاي مشترک در تمامی سطوح گفت:‌ در مفاد اين تفاهم نامه استفاده از ظرفيت ها و منابع دو طرف در قالب تفاهم نامه مورد تاكيد است.

اين مقام مسئول در ادامه مهم ترين اهداف انعقاد اين تفاهم نامه را اين چنين بيان داشت: تبيين اهميت و ارزش مرز و مرزبانی و حراست از مرزهای مقدس و تماميت ارضی کشور و ارتقا برنامه های آموزش همگاني در رابطه با موضوعات مبتلا به در بين آينده سازان  کشورمان در جهت جلوگيری از بروز آسيب هاي اجتماعی و ترويج توسعه نظم و انضباط اجتماعی،اجرای آموزش همگانی در مدارس مناطق مرزی استان ، بخشی از اهداف اين تفاهم نامه است.

وي همکاري در تهيه بسته های آموزشي و محتواها و برپايی ايستگاه های نقاشی و بازديد دانش آموزان و مناطق ديدنی بکر مناطق مرزی و برگزاری نشست های تعاملی با انجمن اوليا و مربيان مدارس و دعوت از فرماندهان هنگ های مرزی را از ديگر اهداف اجرايی اين تفاهم نامه خواند.