تمدید مهلت بیمه گری محصولات باغی و زراعی تا ۲۲ اسفندماه سال جاری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از مزایای بیمه کشاورزی مهمترین راه افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین جامعه هدف و گسترش روزافزون آن است.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، اکبر کرامتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان با اعلام این مطلب اظهار کرد: در جهت توسعه فرهنگ بیمه در بین کشاورزان باید برنامه های آموزشی از طریق صندوق توسعه و برنامه های ترویجی تهیه و از ظرفیت صدا و سیما در جهت افزایش اطلاع رسانی در این زمینه استفاده شود.

وی اضافه کرد: پرداخت هرگونه خسارت فقط در قالب بیمه کشاورزی امکان پذیز است به همین دلیل باید تولیدکنندگان بخش کشاورزی نسبت به بیمه‌کردن محصولات خود اقدام کنند تا در آینده با مشکلی روبرو نشوند.

در ادامه بیت اله صادق زاده معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی، گزارشی از آخرین وضعیت بیمه محصولات کشاورزی ارائه کرد و افزود: در سال زراعی جاری تاکنون، بیش از ۱۰۸ هزار هکتار از اراضی زراعی و ۱۳ هزار و ۱۱۶ هکتار از باغات تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته اند و بیمه دام سبک و سنگین نیز بیش از ۲۵۵ هزار راس و طیور ۲۵ میلیون قطعه و آبزیان نیز بیش از ۵۱۸ هزار قطعه است.
صادق زاده بیان کرد: مهلت بیمه گری محصولات باغی و زراعی تا ۲۲ اسفندماه سال جاری تمدید شده است.

وی اضافه کرد: اعلام به موقع تعرفه‌های بیمه کشاورزی، توجه به معیشت کشاورزان و همخوانی آن با میزان حق بیمه، افزایش همخوانی و هماهنگی میان غرامت پرداختی و میزان خسارات، رفع مشکلات کارگزاران بیمه و توسعه آموزش و اطلاع‌رسانی از مواردی است که می‌تواند به توسعه بیمه کشاورزی در استان است.