توزیع نزدیک به ۳ هزار تن انواع کود شیمیایی در شهرستان اشنویه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از تامین و توزیع دو هزار و ۹۰۷ تن انواع کود شیمیایی در شهرستان اشنویه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در سال گذشته، مقدار ۲,۵۵۳ تن کود شیمیایی اوره، ۱۵ تن فسفات آمونیوم، ۲۱ تن کود آلی فسفات گرانوله، ۶۸ تن فسفات گرانوله ۱۳ درصد، ۷۵ تن سولفات پتاسیم، ۱۳۳.۵ تن سوپرفسفات تریپل و ۴۲ تن کلرور پتاسیم  بین کشاورزان شهرستان اشنویه توزیع شده است.

وی اظهارکرد: کودهای کشاورزی مورد نیاز به انبارکارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال شده و بر اساس سامانه نهاده بین کشاورزان و بهره برداران متقاضی، توزیع می شود.