با شناسایی و فروش بخشی از اموال شرکت محقق شد:

جبران خسارت مالباختگان شرکت لوتوس نقده

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از پرداخت 327 میلیارد ریال به مالباختگان پرونده کثیر الشاکی شرکت لوتوس نقده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت:به منظور استرداد وجوه مالباختگان شرکت لوتوس نقده دستور تشکیل کارگروهی تحت نظارات مسئولین قضایی استان صادر و با پیگیری این کارگروه و نظارت مستقیم دادستان نقده مبلغ بیش از 327 میلیارد ریال از اموال شناسایی شده متهمان در سه مرحله و در تاریخ های 29 فروردین و 1 و 10 اردیبهشت در حق افراد ذینفع پرداخت شد.

عتباتی ادامه داد: تمهیدات لازم برای عودت اموال مالباختگان در این پرونده دیده شده است و تلاش بر این است تا در نزدیکترین زمان ممکن اموال تمامی مالباختگان به آنها مسترد و پرونده تعیین تکلیف شود.

لازم به ذکر است 11 نفر متهم، شرکتی را به نام لوتوس در شهرستان نقده به راه انداخته بودند و از این طریق اقدام به کلاهبرداری از 1481 نفر نموده که در سال گذشته شناسایی و عوامل آن دستگیر و اقدامات قضایی در رسیدگی به پرونده و استرداد اموال مال باختگان در جریان است.