در صورت تداوم بارشها، تنش آبی برای سردشت متصور نیستیم

مدیر امور آب سردشت گفت: باتوجه به آورد مناسب و بارندگی خوب حوضه زاب، تنش آبی برای این شهرستان متصور نیستیم.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، مهدی ابراهیم‌پور با اشاره به بارندگی های سال آبی جاری گفت: از ابتدای سال آبی جاری حدود۴۲۰ میلیمتر در حوضه زاب بارندگی داشتیم که نسبت به متوسط دراز مدت حدود ۴۰ درصد افزایش بارندگی را در این حوضه داشته ایم.

وی افزود با تداوم بارندگی ها در ماههای آتی پیش بینی میشود شهرستان سردشت در تابستان پیش رو تنش آبی نداشته باشد.

مدیر امور آب سردشت در بخش دیگری از سخنان خود از آزادسازی ۵۰۰۰ مترمربع از حریم و بستر رودخانه زاب در سال جاری خبر داد.

وی در ادامه با بیان اینکه در شهرستان سردشت تعداد ۸۳۶ حلقه چاه کشاورزی مجاز وجود دارد، گفت: حدود ۲۸۰ حلقه چاه غیر مجاز تا کنون شناسایی شده است.

️ابراهیم‌پور با اشاره به پر و مسلوب المنفعه کردن ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز طی سال جاری، افزود: اغلب چاههای منطقه با توجه به نبود آبخوان و آب زیرزمینی به صورت دستی حفاری شده و عمق متوسط حدود ۸ متر دارند.