رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی تکاب

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از شهرک صنعتی شهرستان تکاب بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز،سعید شهند در بازدید از واحد بازیافت کاغذ در این شهرک گفت: به منظور حفاظت از محیط زیست از واحد هایی که موارد زیست محیطی را رعایت کرده و مانع آلودگی می شوند این اداره کل از ادامه فعالیت آنها حمایت خواهد کرد.

وی افزود: این اداره کل آمادگی دارد  واحدهایی که دارای مشکلات زیست محیطی هستند را به منظور رفع آن به صندوق ملی محیط زیست برای حمایت و رفع مشکلات زیست محیطی معرفی کند.
در این سفر یکروزه سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز وی را همراهی می کرد.