مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان خبر داد:

رشد ۲۴ درصدی صادرات بار از راه‌آهن آذربایجان

مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان از افزایش ۱۵۰ درصدی ظرفیت قطارهای بین شهری در این منطقه در ایام نوروز خبر داد و گفت: ظرفیت صندلی ایجاد شده در قطارهای حومه‌ای این منطقه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، محمدرضا قربانی مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان، خاطر نشان کرد: میزان صادرات بار از طریق حمل ونقل بین‌المللی ناوگان ریلی اداره کل راه‌آهن منطقه آذربایجان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، معادل ۲۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در این مدت یک میلیون و ٨۱۷ هزار و ۴۶۰ تن بار از طریق ناوگان ریلی راه آهن آذربایجان حمل شده است و به این ترتیب میزان صادرات کالابا تناژ ۲۷۳ هزار و ۶۹٨ تن بار نسبت به سال قبل که ۲۲۰ هزار و ۱٨۴ تن بوده، از افزایش ۲۴ درصدی برخوردار شده است.

ترانزیت بیش از ۲۶۰ هزار تن بار از راه آهن آذربایجان

قربانی با بیان اینکه میزان ترانزیت ناوگان ریلی منطقه آذربایجان نیز در این مدت نسبت به سال ۱۳۹۹، معادل ۲۱ درصد رشد یافته، اظهار کرد: درسال ۱۴۰۰، میزان ۲۶٨ هزار و ٨٨۶ تن بار از مبدا تبریز به مقصد ترکیه ترانزیت شده که این رقم در سال ۱۳۹۹، به میزان ۲۲۱ هزار و  ۵۰۹ تن بود.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان گفت: راه آهن منطقه آذربایجان با جابجایی یک میلیون و ۳۰۵ هزار و  ۹۴۵ نفر مسافر در سال ۱۴۰۰ با ۱۱۲ درصد رشد جابجایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شد.

قربانی تعداد مسافر جابجا شده در سال ۱۳۹۹ را ۶۱۴ هزار و ۹٨۹ نفر اعلام کرد.

وی اظهار کرد: در  سال۱۴۰۰، یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۶۹۹ مسافر بین شهری و ۱۰۶ هزار و  ۲۴۶ مسافر حومه‌ای از طریق ناوگان ریلی آذربایجان جابجا شده است.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان میزان افزایش تعداد مسافران بین شهری و حومه‌ای جابجا شده در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ از طریق ناوگان ریلی منطقه آذربایجان نسبت به مدت مشابه سال قبل را به ترتیب ۱۱۵ درصد و ۱۱۲ درصد اعلام کرد.

قربانی افزود: ظرفیت صندلی ایجاد شده در قطارهای حومه‌ای ایام نوروز ۲۱ هزار نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۵ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: ظرفیت قطارهای بین شهری نیز ۱۶۶ هزار نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۱۵۰ درصدی همراه شد.

به گفته قربانی مجموع ظرفیت ایجادشده برای قطارهای بین شهری و حومه‌ای در ایام نوروز، ۱۸۷ هزار نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۵ درصد افزایش یافت.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان خاطر نشان کرد: میزان بار حمل شده در ایام نوروز نیز ۸۵ هزار تن بود که با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شد.