روزانه بیش از 40 تن زباله در چایپاره تولید میشود

فرماندار چایپاره: روزانه بیش از 40 تن زباله تر در شهرستان چایپاره تولید می شود.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز،شکورزاده فرماندار چایپاره در جلسه بررسی مشکلات پسماند منازل در این شهرستان گفت: روزانه بیش از 40 تن زباله تر در این شهرستان تولید میشود که 30 تن آن مربوط به شهر قره ضیاالدین و 10 تن مربوط به شهر حاجیلار و روستاهای شهرستان است که همه روزه به سایت زباله هدایت میشود.

او با بیان اینکه سایت زباله گاه این شهرستان از نظر موقعیت در موقعیت جغرافیایی خوبی قرار دارد، اما مدیریت و نگه داشت و تخلیه زباله در این سایت مناسب نیست گفت: باید شهرداران و دهیاران برای ساماندهی این زبالگاه همکاری بیشتری داشته باشند تا از بروز مشکلات زیست محیطی در حاشیه این زباله گاه جلوگیری شود.