فوری/آمار نهایی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم اعلام شد /پزشکیان و جلیلی به دور دوم رفتند

نتایج رسمی نهایی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از سوی وزارت کشور اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، آمار نهایی انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم بدین شرح است:

تعداد شعب تجمیع و شمارش شده:
۵۸.۶۴۰ شعبه

تعدا کل آراء اخذ شده:
۲۴.۵۳۵.۱۸۵

١. مسعود پزشکیان:
۱۰.۴۱۵.۹۰۱

٢. سعید جلیلی:
۹.۴۷۳.۲۹۸

٣. محمد باقر قالیباف:
۳.۳۸۳.۳۴۰

۴. مصطفی پورمحمدی:
۲۰۶.۳۹۷

بدین ترتیب؛ مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات راه یافتند.