قاضی ارومیه‌ای ۵۰ حکم جایگزین حبس صادر کرد

رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو ارومیه با اشاره به صدور آرای جایگزین حبس، گفت: با توجه به فصل درختکاری، حکم به غرس بیش از ۲ هزار اصله نهال در جنگل و مراتع آبیاری و مراقبت از درختان برای ۵۰ متهم به عنوان جایگزین حبس صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز،محسن مرادی اوجقاز، رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو ارومیه با اشاره به صدور آرای جایگزین حبس در راستای احیا، ترویج و ارتقا فرهنگ حفظ منابع طبیعی به جای مجازات زندان بیان کرد: با توجه به فصل درختکاری، حکم غرس بیش از ۲ هزار اصله نهال در جنگل و مراتع آبیاری و مراقبت از درختان با نظارت کارشناسان اداره منابع طبیعی برای ۵۰ متهم به عنوان جایگزین حبس صادر شد.

وی اظهارکرد: براساس این احکام، محکومان به ارائه خدمات عمومی رایگان از جمله بوته کاری در مراتع شوره زار و بیابانی، پاکسازی عرصه‌های منابع طبیعی و همچنین غرس نهال در حاشیه جاده‌ها و فضای سبز شهری و مدارس موظف شده‌اند.

رئیس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو ارومیه گفت: این احکام آثار مثبتی در جامعه داشته و با استقبال محکومان روبرو شده است.