قلم لرزان استاندار در انتصابات ؟

فرمانداری ارومیه همچنان در بلاتکلیفی انتصاب فرماندار جدید به سر میبرد ، با این حال انتظار میرفت استاندار آذربایجان غربی زودتر از این های تکلیف فرمانداری اورمیه را مشخص نماید . بررسی به تاخیر افتادن این انتصاب میتواند خالی از لطف نباشد .

نزدیک به چهار ماه است که استاندار آذربایجان غربی بصورت رسمی فعالیت خود در این استان محروم را آغاز کرده است .

اما با بررسی فعالیت های استاندار در این چند وقته به این نتیجه میرسیم استان محروم آذربایجان غربی که بزرگترین شهر آن اورمیه با بیشترین میزان جمعیت که میبایست اولویت اول استاندار برای پیشبرد اهداف باشد ، متاسفانه با بی مهری روبرو شده و به نظر میرسد در اولویت های اصلی معتمدیان جایی ندارد .

شاید برای مخاطبان سوال پیش آید که چرا از عملکرد چهار ماهه استاندار اینگونه برداشت میشود ، باید پاسخ داد که آذربایجان غربی ،استانی با بیش از سه و نیلم میلیون جمعیت که نزدیک به یک میلیون از این میزان جمعیت ذکر شده در اورمیه ساکن هستند هنوز اندر خم انتصاب یک فرماندار همسو با دولت فعلی مانده است ، شهری که باید تکلیف فرمانداریش خیلی وقتتر از اینها مشخص میشد ، تا فرماندار جدید شانه به شانه استاندار در پی حل کردن مشکلات بزرگترین شهر استان قدم بر میداشت ، اما به نظر میرسد ، استانداری که در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه لقب ارتش تک نفره را با خود به یدک می کشید ، درگیر بازی های سیاسی برخی عوامل بیرونی از جمله ستادهای سابق رئیس جمهور ، تشکلهای رسمی و غیر رسمی که در لحظه بخاطر منافع شخصی خود بصورت اختاپوسی عمل میکنند ، سهم خواهی برخی نمایندگان و افرادی که بعدتر به آنها نیز خواهیم پرداخت ، شده است .

استانداری که یکشنبه های صنعت را بدون حضور فرماندار پیش میبرد ، صد البته استاندار آگاهی کامل به این قضیه را دارند که نفر اول شهر اورمیه فرماندار است و بازوی توانمند استاندار نیز همان فرمانداری خواهد بود که باید به صف ارتش او اضافه گردد ،چرا که ارتش تک نفره با گذشت چهار ماه ار فعالیت خود دیگر نشانه هایی از روزهای اول فعالیت و انرژی سابق را ندارد ، و این بدان معناست هیچ ارتشی ، تک نفره نمی تواند در مقابل این حجم  از مشکلات قد علم نماید .

استانداری که در اوایل شروع کاریش اینگونه وانمود میکرد اجازه دخالت در انتصابات را به هیچ طیف و جناح خاصی نخواد داد حالا با گذشت زمان دیگر آن ثبات لازم را ندارد ، لرزش قلم استاندار به حدی نمایان و آشکار شده است که گزینه انتخابی خود برای فرمانداری را نیز در آب نمک خوابنده است تا اینگونه نشاند دهد که برای این ارتش تک نفره چاره ای جز مصلحت اندیشی نمانده و دیگر آن رمق و عطش سابق را برای مبارزه با سهم خواهان را ندارد .

نگارنده معتقد است ، استانداری که در چند روز اول حضورش در استان نشان داده بود مردم میتوانند به آینده این استان امیدوار باشند حالا با فشار برخی افراد از جمله عومل فضای مجازی( هالوهای فضای مجازی ) و بالا دستی هایشان ، قلم انتصـاباتش چنان لرزان شده که حتی در انتخاب فرماندار خود نیز دچار مصلحت اندیشی شده است .

استاندار آذربایجان غربی ما برداشت و تحلیل شخصی خود از عملکرد این چن ماه فعالیتتان در خصوص انتصاباتتان را بیان نمودیم ، در هر حال قلم انتصابات در دستان شماست ، اما با هر بار لرزش قلم و مصلحت اندیشی ،این استان که خودتان فرمودید کلمه محروم را از آن برداریم ، محروم تر خواهد شد ، چرا که اورمیه قلب آذربایجان است و آذربایجان سر ایران .

بچکانید آن ماشه قلمتان را و تکلیف فرمانداری اورمیه را سریعتر مشخص نمایید که چرا مردم تحمل جولان دادند بانیان وضع موجود را ندارد .

من الله توفیق

کاظم کاظمی روزنامه نگار