مسدود شدن ۲۶ گلوگاه فساد درادارات آذربایجان غربی

مدیر کل بازرسی آذربایجان غربی گفت: با اصلاح روش ها ۲۶ گلوگاه فساد در ادارات مسدود شده است.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، روح الله محبوبی، در همایش مبارزه با فساد و نقش حراست و بازرسی دستگاه های اجرایی در سالم سازی اداری ،گفت: از چند سال گذشته با سیستم خود کنترلی بازرسی ها و حراست ها مشکل حادی در ادارات نداشتیم و این نتیجه رویکرد مناسب بازرسی ها است.

محبوبی افزود: خط قرمز مجموعه بازرسی ها برخورد جدی با تخلفات است و آرای قانونی و قضایی برای متخلفین بدون اغماض صادر خواهد شد .

وی تصریح کرد: ۸۳ گزارش در حوزه چالش های اساسی ادارات ارائه و دستورات لازم صادر شده است و روند رو به رشد مبارزه با فساد در تمام دستگاههای اجرایی و موسسات دیده می شود .

محبوبی اظهار کرد: ۵۴ موضوع اداری مطرح و با اصلاح روش ها ۲۶ گلوگاه فساد در ادارات مسدود شده و روند رو به رشدی را شاهد هستیم.