نقدی به گذشته و وضعیت حال امروز تعریف شما از قحطی چیست؟!!!

یکی میگفت: اگر روند سال 92 ادامه پیدا کرده بود، الان قحطی تمام ایران را فراگرفته بود ما دچار انواع منازعات فراوان بودیم.یعنی وضعمان به مراتب بدتر از این بود."

دکترجان؛ فجایع عجیبی از جمله رشد ۶۵۰درصدی قیمت مسکن، کاهش ۵۰ درصدی ساخت وساز در کشور،افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت دلار،شکسته شدن رکورد ۱۰ ساله شکاف طبقاتی، شکستن رکورد تورم در ۶۰سال اخیر و کوچک شدن سفره مردم، از خدمات جنابعالی ست.

صدسال دیگر در فضایی که اکنون نمیدانیم چیست و کجاست ،کاربری از دیگران می پرسد: دوست داشتید در چه دوره ای از تاریخ ایران زندگی می کردید؟! یکی می گوید: پایان قرن ۱۴ و اوایل قرن ۱۵ خورشیدی…پاسخش جاج می شود، هزاران بار و دیگران در جاج ها می نویسند: همان سال ها که کرونا بود و قحطی بزرگ؟!!

جالب است دو مثال تاریخی ذکر کرده باشم:

نتیجه قرارداد استعماری کمپانی هندشرقی بریتانیا با وعده خوشبخت کردن مردم بنگلادش….نتیجه: سه میلیون کشته در اثر قحطی

هولودومور یا قحطی بزرگ اوکراین یک قحطی در شوروی واقع در اوکراین کنونی بود که در سال های۱۹۳۲-۱۹۳۳ توسط سیاست های دولت شوروی در دوران استالین ایجاد شد و منجر به مرگ ۱۰ میلیون شهروند اوکراینی شد…

اکبرسعادت