هشدار زرد افزایش دما در آذربایجان غربی

هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار زرد از افزایش نسبی دما بین ۴ تا ۶ درجه سلسیوس خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، هواشناسی آذربایجان غربی با هشدار سطح زرد-شماره ۱۶ اعلام کرد  بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با توجه به تقویت الگو‌های تابستانی در منطقه،   افزایش نسبی دما بین ۴ تا ۶ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.

زمان شروع این مخاطره  پنجشنبه مورخ (۱۴/۰۴/۱۴۰۳) در کلیه مناطق استان است و اوایل هفته آینده به پایان می‌رسد.

در اثر فعالیت این سامانه  احتمال گرمازدگی، احتمال آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع در اثر افزایش دما؛ باال رفتن مصرف حامل‌های انرژی (آب و برق) وجود دارد.

مدیریت در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف -اجتناب از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل‌ها و  اتخاذ تمهیدات احتیاطی الزم در مواجه با آتش سوزی‌های احتمالی -خودداریاز انجام فعالیت‌های فیزیکیدرفضایباز در ساعات میانی روز  وتوجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.