وضعیت دریاچه ارومیه دوباره بحرانی شد

معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی بیان کرد: به دلیل کاهش بارش‌ها و نیز عدم تأمین حق آبه مورد نیاز به همراه عدم اتمام برخی طرح‌های احیا وضعیت دریاچه ارومیه دوباره بحرانی شد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، حجت جباری معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: متأسفانه به دلیل کاهش بارش‌ها و نیز عدم تأمین حق آبه مورد نیاز به همراه عدم اتمام برخی طرح‌های احیا وضعیت دریاچه ارومیه مجدداً به وضعیت بحرانی‌تر تبدیل شده است.

اگر روند کاهش آب ورودی به دریاچه ارومیه ادامه یابد امسال بخش بیشتر دریاچه ارومیه به خصوص بخش جنوبی را از دست می‌دهیم.

در حال حاضر سطح دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۷۷ متر است که در مقایسه با سال گذشته ۶۶ سانتی متر کاهش سطح تراز داشته است.

از نظر وسعت نیز مساحت عرصه آبی دریاچه به ۲۴۸۹ کیلومتر مربع کاهش یافته که نسبت به سال گذشته ۱۰۱۵ کیلومتر مربع از پیکره آبی را از دست داده‌ایم.

حجم آب موجود در دریاچه هم اکنون ۳.۱۱ میلیارد متر مکعب می‌باشد که سال گذشته در همین زمان این رقم ۵.۲۹ میلیارد متر مکعب بوده است.