کاهش تراز آبی دریاچه ارومیه

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌ غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه سال گذشته، 68 سانتی‌متر کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، مهرنگ دوستی رضایی گفت‌: بر اساس گزارش آخرین پایش انجام شده، تراز دریاچه ارومیه به هزار و 270 متر و 74 سانتی‌متر رسیده است و این درحالیست که تراز نگین فیروزه ای ایران در در ابتدای مهرماه سال گذشته یعنی در زمان آغاز سال آبی، یک هزار و 270 متر و 65 سانتی متر بود.

او گفت: تراز دریاچه ارومیه با زمان مشابه سال گذشته فاصله محسوسی دارد و تراز فعلی آن 68 سانتی متر کمتر از زمان مشابه سال گذشته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان‌ غربی، از افزایش وسعت دریاچه ارومیه در بازه زمانی سال آبی جاری خبر داد و عنوان کرد: با این وجود در حال حاضر وسعت نگین آبی آذربایجان نسبت به زمان مشابه سال گذشته یک هزار و 226 کیلومتر مربع کاهش داشته است.

وی گفت: با توجه به پرآب بودن رودخانه‌ها، احتمال افزایش تراز دریاچه ارومیه در ماه‌های آتی به دلیل میزان ورودی آب به این دریاچه بسیار زیاد است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه از ابتدای مهر سال 99 تا 15 اسفند همان سال، 384 میلیون متر مکعب آب وارد این دریاچه شده است خاطرنشان کرد: از اوایل مهر 1400 تا 15 اسفند همان سال حدود 367 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه رهاسازی شده که در مقایسه با سال قبل آن 25 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رهاسازی آب از مخازن پشت سدها یکی از برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه برای تامین حق آبه این دریاچه در شرف خشک شدن است.