کشاورزی و آبزی پروری در محدوده پایین دست سد سردشت توسعه می یابد

پیرو مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه در شهرستان سردشت در خصوص اخذ تخصیص آب برای توسعه کشاورزی و آبزی پروری در محدوده پایین دست سد سردشت با تخصیص آب در کارگروه ماده ۱۱ موافقت بعل آمد.

به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، در کارگروه ماده ۱۱ سازمان جهاد کشاورزی که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرعامل شرکت اب منطقه ای آذربایجان غربی و حضور رئیس حوضه آبریز غرب برگزار شد، با کلیات تخصیص آب برای توسعه کشاورزی در محدوده و پایین دست سد سردشت و آبزی پروری در محدوده پایین دست این سد موافقت گردید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این خصوص گفت: پیرو مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در شهرستان سردشت، جلسه کارگروه ماده ۱۱ سازمان جهاد کشاورزی، در راستای اجرایی نمودن دستور دکتر معتمدیان استان آذربایجان غربی در خصوص پیگیری تخصیص آب برای توسعه کشاورزی در محدوده و پایین دست سد سردشت و همچنین تخصیص آب برای آبزی پروری در پایین دست این سد برگزار شد که با پیگیری های  شرکت آب منطقه ای با کلیات تخصیص آب برای توسعه کشاورزی و آبزی پروری در محدوده پایین دست سد سردشت موافقت گردید.