با حکم استاندار آذربایجان غربی؛

انتصاب سرپرست دفتر هماهنگى امور اقتصادى استانداری آذربایجان غربی

محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی، عباداله اکبرى را به عنوان سرپرست دفتر هماهنگى امور اقتصادى استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد.
به گزارش پایگاه خبری قارتال نیوز، محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی، عباداله اکبرى را به عنوان سرپرست دفتر هماهنگى امور اقتصادى استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد.

سوابق :
– مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربى
– مدیرکل دفتر هماهنگى امور اقتصادى و بین الملل استاندارى آذربایجان غربى